DOCUMENT | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
» DOCUMENT

DOCUMENT

Entrepreneurial Development Division
1
Borang Penyertaan Siswapreneur StartupBiz@CEM (6 - 9 September 2017)
2
Facilitator Application Form
3
Borang Penyewaan Peralatan Keusahawanan
4
Borang Penyertaan SISWAPRENEUR ADVANCE@UPM
5
Borang Permohonan Khidmat Pelajar (PKP)
6
Borang Permohonan Lot Niaga Sempena CEM EXPO UPM 2018

RUANG NIAGA
7
Borang Permohonan Putrabiz@Cafe
8
Senarai Semak Permohonan Putrabiz@Cafe
9
Borang Permohonan PutraBiz@CEM
10
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@CEM
11
Borang Permohonan PutraBiz@Stall
12
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@Stall

MOHE ENTREPRENEURIAL AWARDS 2017/2018
13
SLIDE MOHE ENTREPRENEURIAL AWARDS 2017/2018

BULETIN CEM
14
BULETIN CEM NUMBERS 1
15
BULETIN CEM NUMBERS 2

PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO PRODUK USAHAWAN SISWA UPM
16
SYARAT PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO PRODUK USAHAWAN SISWA UPM

BORANG PERMOHONAN LO CEM EXPO 2018
17
BORANG PERMOHONAN LO CEM EXPO 2018
CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389471408
0389471124
C1527390708